Jakt Jelse anno 1766

Trebåtbyggerlærling Gudmundur Nordbud foran Jakt Jelse
Trebåtbyggerlærling Gudmundur Nordbud foran Jakt Jelse

Maritime Center på Isegran ved Fredrikstad har lange tradisjoner innen trebåtbygging. De er også godkjent opplæringsbedrift og har to lærlinger under opplæring i samarbeid med Kulturringen.

Restaurering av historiske fartøyer er en spesialitet, og ett av prosjektene det jobbes med er Jakt Jelse som trolig er det elste fartøyet på verdensbasis som har holdt seg flytende.

Jelsa underveis
Det finnes et flott skipsportrett fra 1898 og dette er også den eldste dokumentasjonen som viser hvordan fartøyet så ut på den tiden.

Jelse er trolig bygget på Østlandet rundt 1766. Nøyaktig årstall vites ikke, men vi vet via en Dendrokronologisk undersøkelse at det eldste tømmeret i fartøyet er felt vinteren 1765/66.

Den første kjente skriftlige dokumentasjonen som finnes er fra ca 1850 og i forbindelse med en større ombygging på Jelsestranda i Ryfylke 1861 ble det skrevet ut et Bilbrev (målebrev) på fartøyet. Jelse var opprinnelig klinkbygget og hadde trolig bare dekk foran masten og akter for lasterommet. Vi antar at Jelse ble ombygget fra klink til kravell under ombyggingen i 1861.

På bakgrunn av dette har vi i samarbeide med Riksantikvaren valgt dette året som utgangspunkt for den forestående restaureringen.

Jakt Jelse registrering og kartlegging under restaurering IMG_4692
Alle detaljer i skroget er nøye kartlagt i samråd med riksantikvaren.

Jelse seilte i kommersiell fart helt frem til 1960 tallet og må være et av svært få skip som har seilt i kommersiell fart, trolig i 200 år. Fra 1970 har Jelse fungert som lystfartøy. Fartøyet står nå på land ved Maritime Center på Isegran og det er foreløpig utført omfattende dokumentasjon av fartøyet. Vi planlegger igangsetting høsten 2015 og håper på full drift fra 16. Riksantikvaren har bevilget kr 500000,- som et forhåndstilsagn for 2016.

Fagansvarlig IMG_4697
Trebåtbyggerlærling Gudmundur Nordbud forklarer Kulturringens Kristine om de forestående restaureringsarbeidene. Fagansvarlig Caper Hillestad er med på omvisningen.
Jakt Jelse under restaurering IMG_4685
Skroget på Jakt Jelse er ribbet for alt som ikke har historisk verdi og er klar til første fase i restaureringsarbeidene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *