Lærlingskole i tradisjonshåndverk

Opplæring i tradisjonshåndverk skreddersys, og lærlingene får utvikle sitt eget potensiale ved håndbåren kunnskapsoverføring i bedrift, samtidig som de får en spennende og innholdsrik opplæring i vår egen lærlingskole.

Vårt unike opplæringsprogram gir lærlingene tverrfaglig undervisning etter felles læreplanmål, men også en individuell og fagtilpasset opplæring. Lærlingskolen er samlingsbasert og vi bruker workshops for å stimulere til tverrfaglig samarbeide, noe som er viktig for å knytte kontakter til et fremtidig og livslangt samarbeide. Utvikling av egen skapekraft og coaching i mental bevisstgjøring gir personlige styrker og kvaliteter. Gjennom ide-og produktutvikling og  gründeropplæring vil lærlingene utvikle en egen merkevareidentitet og bli helt råe til å etablere egen bedrift.

Samlingsbasert undervisning gir en tverrfaglig innsikt, samtidig som det tilpasses både faglig og individuelt i alle våre tradisjonshåndverksfag.
Samlingsbasert undervisning gir en tverrfaglig innsikt, samtidig som det tilpasses både faglig og individuelt i alle våre tradisjonshåndverksfag.
Får å få frem skaperkraften i oss selv, kjennes det på kreativ intuitet som brukes i prosessutvikling. Intuitiv maleundervisning gir også en grunnleggende innsikt i fargelære.
Får å få frem skaperkraften i oss selv, kjennes det på kreativ intuitet som brukes i prosessutvikling. Intuitiv maleundervisning gir også en grunnleggende innsikt i fargelære.
Smeder- og trebåtbyggerlærlinger i felles forståelse for kreativ utfoldelse. Dette skaper samhørighet, noe som er viktig siden opplæringen gjerne foregår i små miljøer.
Smeder- og trebåtbyggerlærlinger i felles forståelse for kreativ utfoldelse. Dette skaper samhørighet, noe som er viktig siden opplæringen gjerne foregår i små miljøer.
Tegneundervisning gjennom tverrfaglig og yrkesrettet opplæring. Det blir spesielt tilrettelagt individuelt eller for faggrupper etter behov.
Tegneundervisning gjennom tverrfaglig og yrkesrettet opplæring. Det blir spesielt tilrettelagt individuelt eller for faggrupper etter behov.
En lærling i et tradisjonshåndverk brenner for sitt yrkesvalg. Mental bevisstgjøring av egne styrker og kvaliteter legges det stor vekt på når lærlingene skal coaches på veien mot målet.
En lærling i et tradisjonshåndverk brenner for sitt yrkesvalg. Mental bevisstgjøring av egne styrker og kvaliteter legges det stor vekt på når lærlingene skal coaches på veien mot målet.
Våre samlinger gir et viktig sosialt nettverk når man er lærling i hvert sitt tradisjonshåndverksfag. Selv om fagene er forskjellige, har de visse likhetspunkter selv om trebåtbyggeren må tegne buede linjer og møbelsnekkeren mest rette.
Våre samlinger gir et viktig sosialt nettverk når man er lærling i hvert sitt tradisjonshåndverksfag. Selv om fagene er forskjellige, har de visse likhetspunkter selv om trebåtbyggeren må tegne buede linjer og møbelsnekkeren mest rette.
HMS er like viktig som selve tradisjonshåndverket. Erfaringer viser at det er mange senskader der man ikke hadde trodd at kjemikalier kunne påvirke helse eller at sikring på maskiner var nødvendig. HMS er et viktig læreplanmål og det blir lagt stor vekt på dette i besvarelsen på en fag-/svenneprøve. Alle lærlinger får i oppgave å risikovurdere sin egen opplæringsbedrift, og en felles kartlegging blir gjennomgått på neste samling. Her vises en felles gjennomgåelse fra smedlærlingenes vurderinger......
HMS er like viktig som selve tradisjonshåndverket. Erfaringer viser at det er mange senskader der man ikke hadde trodd at kjemikalier kunne påvirke helse eller at sikring på maskiner var nødvendig. HMS er et viktig læreplanmål og det blir lagt stor vekt på dette i besvarelsen på en fag-/svenneprøve. Alle lærlinger får i oppgave å risikovurdere sin egen opplæringsbedrift, og en felles kartlegging blir gjennomgått på neste samling. Her vises en felles gjennomgåelse fra smedlærlingenes vurderinger……
Førstehjelpskurs-4
Førstehjelpskurs er obligatorisk og kan ikke repeteres for ofte.
Materialkunnskap er en forutsetning for en tradisjonshåndverker. I bedriftene får lærlingene kunnskap og erfaring i materialbruk og deres egenskaper. Den teoretiske kunnskapen skal sitte i hodet (eller i boka) til fag-/svenneprøven og dette blir vektlagt i dokumentasjonen som lærlingene jobber med under hele opplæringen. Lærlingen får oppfølging av vår veileder i lærlingskolen.
Materialkunnskap er en forutsetning for en tradisjonshåndverker. I bedriftene får lærlingene kunnskap og erfaring i materialbruk og deres egenskaper. Den teoretiske kunnskapen skal sitte i hodet (eller i boka) til fag-/svenneprøven og dette blir vektlagt i dokumentasjonen som lærlingene jobber med under hele opplæringen. Lærlingen får oppfølging av vår veileder i lærlingskolen.
Dokumentasjon under hele opplæringen er viktig, både for egen læring og refleksjon, men også som et ledd i forberedelse til fag-/svenneprøve. En tradisjonshåndverker må ofte etablere egen bedrift, og som et ledd i å markedsføre egne produkter og å bruke sosiale medier, er opplæring i fotobruk en viktig lærdom å få med seg. Riktig fokusering og bruk av komposisjon og det gyldne snitt er også et viktig element i et kreativt yrke der det er øyet som ser (og kjøperen).....
Dokumentasjon under hele opplæringen er viktig, både for egen læring og refleksjon, men også som et ledd i forberedelse til fag-/svenneprøve. En tradisjonshåndverker må ofte etablere egen bedrift, og som et ledd i å markedsføre egne produkter og å bruke sosiale medier, er opplæring i fotobruk en viktig lærdom å få med seg. Riktig fokusering og bruk av komposisjon og det gyldne snitt er også et viktig element i et kreativt yrke der det er øyet som ser (og kjøperen)…..
 Her planlegges undervisningen i detalj. Tradisjonshåndverk er oftest små fag i små bedrifter hvor alle bruker ulike materialer, metoder og teknikker. Det kreves at opplæringsløpet til hver enkelt lærling må skreddersyes. Vårt undervisningsteam har alsidig erfaring. Vi har begge håndverksutdannelse og håndverkskompetanse og har drevet egne bedrifter med håndverksproduksjon. I tillegg har vi lang fartstid med elever og lærlinger, henholdsvis som Mester, coach og Design-og håndverkslærer. Og selvsagt så brenner vi også for å utdanne de beste tradisjonshåndverkerene.......
Her planlegges undervisningen i detalj. Tradisjonshåndverk er oftest små fag i små bedrifter hvor alle bruker ulike materialer, metoder og teknikker. Det kreves at opplæringsløpet til hver enkelt lærling må skreddersyes. Vårt undervisningsteam har alsidig erfaring. Vi har begge håndverksutdannelse og håndverkskompetanse og har drevet egne bedrifter med håndverksproduksjon. I tillegg har vi lang fartstid med elever og lærlinger, henholdsvis som Mester, coach og Design-og håndverkslærer. Og selvsagt så brenner vi også for å utdanne de beste tradisjonshåndverkerene…….
I gründeropplæringen skal lærlingene skape egne visjoner og definere målgruppe for de produktene de ønsker å utvikle som tradisjonshåndverkere. Merkevareidentitet er selvfølgelig hovedfokuset når man skal bli helt rå på markedsføring. Det gjelder å by på seg selv !!!! Her har trebåtbyggerene jobbet med både kamera og kreativitet.
I gründeropplæringen skal lærlingene skape egne visjoner og definere målgruppe for de produktene de ønsker å utvikle som tradisjonshåndverkere. Merkevareidentitet er selvfølgelig hovedfokuset når man skal bli helt rå på markedsføring. Det gjelder å by på seg selv !!!! Her har trebåtbyggerene jobbet med både kamera og kreativitet.
Viktige innspill og samarbeid med opplæringsbedriftene er nødvendig for å skape en helhetlig opplæring. Sammen med fagansvarlig kartlegger vi behovet for faglig og individuell opplæring.
Viktige innspill og samarbeid med opplæringsbedriftene er nødvendig for å skape en helhetlig opplæring. Sammen med fagansvarlig kartlegger vi behovet for faglig og individuell opplæring.
Et viktig element i opplæringen er å besøke andre håndverksbedrifter, se hvilke muligheter som finnes og hvilke markedsbehov det er. Det er også viktig å få kjennskap til andre fag og bedrifter som utøver tradisjonshåndverk. Her er vi på besøk på Nasjonalmuseets restaureringsverksteder i Danmark. De jobber internasjonalt og tar oppdrag fra hele verden.
Et viktig element i opplæringen er å besøke andre håndverksbedrifter, se hvilke muligheter som finnes og hvilke markedsbehov det er. Det er også viktig å få kjennskap til andre fag og bedrifter som utøver tradisjonshåndverk. Her er vi på besøk på Nasjonalmuseets restaureringsverksteder i Danmark. De jobber internasjonalt og tar oppdrag fra hele verden.
Dyktige håndverkere er i særklasse, og er du flink til å bygge nettverk er mulighetene mange. Her er lærlingskolen på besøk på scenografisk verksted ved det Kongelige teater i København.
Dyktige håndverkere er i særklasse, og er du flink til å bygge nettverk er mulighetene mange. Her er lærlingskolen på besøk på scenografisk verksted ved det Kongelige teater i København.
Stilhistorie er et særdeles viktig element i opplæringen. Lærlingene får i oppgave å kartlegge stilhistorie i sine egne fag, samtidig som de får felles opplæring i ulike stilepoker. Museumsbesøk for å se det historiske, men også samtiden er til inspirasjon og nytte.
Stilhistorie er et særdeles viktig element i opplæringen. Lærlingene får i oppgave å kartlegge stilhistorie i sine egne fag, samtidig som de får felles opplæring i ulike stilepoker. Museumsbesøk for å se det historiske, men også samtiden er til inspirasjon og nytte.
Besøk på Folkemuseet gir historisk inspirasjon, samtidig som museets egne tradisjonshåndverkere viser ulike restaureringsprosjekt, teknikker og metoder. Restaurering krever også et helt annet verktøybruk, og det må ofte spesiallages slik det var i den tidsepoken hvor restaureringsobjektet ble produsert.
Besøk på Folkemuseet gir historisk inspirasjon, samtidig som museets egne tradisjonshåndverkere viser ulike restaureringsprosjekt, teknikker og metoder. Restaurering krever også et helt annet verktøybruk, og det må ofte spesiallages slik det var i den tidsepoken hvor restaureringsobjektet ble produsert.
Formidling er viktig når det gjelder rekruttering til tradisjonshåndversfagene. Det er alltid behov for å sikre at metoder og teknikker lever videre, samtidig som det er et nasjonalt rekrutteringsbehov for de som utøver fagene. Vi har en lang tradisjon på å formidle tradisjonshåndverk gjenom årlige Håndverksdager, hvor elever fra grunnskoler og videregående skoler får kjennskap til yrkesmuligheter. Lærlingene fanger interesse og er supre til å formidle - en flott anledning til å markedsføre seg selv og sitt fag.
Formidling er viktig når det gjelder rekruttering til tradisjonshåndversfagene. Det er alltid behov for å sikre at metoder og teknikker lever videre, samtidig som det er et nasjonalt rekrutteringsbehov for de som utøver fagene. Vi har en lang tradisjon på å formidle tradisjonshåndverk gjenom årlige Håndverksdager, hvor elever fra grunnskoler og videregående skoler får kjennskap til yrkesmuligheter. Lærlingene fanger interesse og er supre til å formidle – en flott anledning til å markedsføre seg selv og sitt fag.
Studieturer er gull verdt, og det er et must på budsjettet. Her knyttes kontakter på tvers av fagene og fører til nettverkssamarbeid og powerfriends for livstid. Den årlige Arts and Craft-festivalen i Budapest har over 1000 utstillere i tradisjonshåndverk og er Europas største håndverksfestival. Den gir mye inspirasjon og det knyttes nye kontakter på tvers av landegrensene. Det er flott se hvordan andre jobber med ulike håndverksteknikker. Landet har også en utrolig spennende historie og har blitt influert av mange kulturer opp gjennom tidene, så her er det ypperlig å få med seg mange elementer i stilhistorien.
Studieturer er gull verdt, og det er et must på budsjettet. Her knyttes kontakter på tvers av fagene og fører til nettverkssamarbeid og powerfriends for livstid. Den årlige Arts and Craft-festivalen i Budapest har over 1000 utstillere i tradisjonshåndverk og er Europas største håndverksfestival. Den gir mye inspirasjon og det knyttes nye kontakter på tvers av landegrensene. Det er flott se hvordan andre jobber med ulike håndverksteknikker. Landet har også en utrolig spennende historie og har blitt influert av mange kulturer opp gjennom tidene, så her er det ypperlig å få med seg mange elementer i stilhistorien.
Formidling gjennom utstillinger er noe å være stolt av. Bunadtilvirkerlærlingen fattet tidlig interesse for rekonstruksjon av historiske folkedrakter. 1814- jubileet førte til å rekonstruering og å sy opp prototyper av datiden moteantrekk for herrer. Enormt arbeide ble lagt ned i prosessen, og det er med stolhet lærlingen kan vise frem det endelige resultatet.
Formidling gjennom utstillinger er noe å være stolt av. Bunadtilvirkerlærlingen fattet tidlig interesse for rekonstruksjon av historiske folkedrakter. 1814- jubileet førte til å rekonstruering og å sy opp prototyper av datiden moteantrekk for herrer. Enormt arbeide ble lagt ned i prosessen, og det er med stolhet lærlingen kan vise frem det endelige resultatet.
Vi er sååååå heldige som har mange flotte opplæringsbedrifter!!!! Det er viktig å hente inspirasjon utenfor våre egne vegger, men aller viktigst er den fantastiske håndverkskompetansen som våre bedrifter og fagansvarlige besitter. Det er utrolig viktig å se hvordan bedriftene driftes og hvordan de jobber med å stadig utvikle sitt potensiale med sitt tradisjonshåndverk. Og heldige er vi som også får bli med både skipper og skute på en flott seilas.
Vi er sååååå heldige som har mange flotte opplæringsbedrifter!!!! Det er viktig å hente inspirasjon utenfor våre egne vegger, men aller viktigst er den fantastiske håndverkskompetansen som våre bedrifter og fagansvarlige besitter. Det er utrolig viktig å se hvordan bedriftene driftes og hvordan de jobber med å stadig utvikle sitt potensiale med sitt tradisjonshåndverk. Og heldige er vi som også får bli med både skipper og skute på en flott seilas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *