Utdanning

Collage

Lærling i et tradisjonelt håndverksfag?

Vil du jobbe med hendene, er praktisk anlagt og har hodet full av ideer ?

Som lærling i en håndverksbedrift vil du få en spennende og innholdsrik utdannelse. Du vil lære ulike håndverksteknikker og vil kunne utvikle din kreativitet gjennom vårt spennende og innholdsrike opplæringsprogram. Opplæringen er basert på håndbåren kunnskapsoverføring, hvor din læremester og fagansvarlige er en unik tradisjonsbærer og yrkesutøver i sitt fagområde.

Veien til fag- eller svennebrev bygger på Vg1 + Vg2 + 2 år i bedrift, eller Vg1 + 3 år i bedrift. Du kan også gjennomføre alle 4 årene som lærling i bedrift.

Som lærling i Kulturringen får du en spennende og innholdsrik utdannelse:

Vi skreddersyr utdannelsen din. Gjennom vårt opplæringsprogram får du en individuell og fagtilpasset opplæring, samtidig som du vil møte lærlinger i andre tradisjonelle håndverksfag på Lærlingskolen vår.

Vår samlingsbaserte lærlingskole styrker dine kunnskaper på veien til fag- eller svenneprøve. Gjennom et spennende opplæringsprogram får du muligheten til å utvikle skapekraften i deg, og du får en mental bevisstgjøring på dine egne styrker og kvaliteter. På lærlingskolen underviser vi i ide-og produktutvikling, og gjennom vår gründeropplæring og coaching vil du kunne utvikle din egen merkevareidentitet slik at du blir helt rå til å skape din egen bedrift.

Gjennom tverrfaglige workshops og studieturer styrker du ditt sosiale nettverk og vil knytte viktige kontakter for et fremtidig og livslangt samarbeide.

For å bli lærling i et tradisjonshåndverksfag ta kontakt med oss for informasjon.
Vi vil sjekke mulighetene for en læreplass i nettopp det faget du brenner for.

Her kan du lese om vår unike lærlingskole: http://www.handverk-design.no/?p=1876

seil-bloggpost-700x466

Tradisjonelle håndverksfag

 • blyglasshåndverker
 • bunadtilvirker
 • buntmaker
 • bøkker
 • børsemaker
 • duojàr
 • filigranssølvsmed
 • forgyller
 • gipsmaker
 • gjørtler
 • glasshåndverker
 • gravør
 • herreskredder
 • hovslager
 • håndbokbinder
 • håndvever
 • keramiker
 • kostymesyer
 • kurvmaker
 • maskør- og parykkmaker
 • modellbygger
 • modist
 • møbeltapetserer
 • nautisk instrumentmaker
 • optroniker
 • orgelbygger
 • salmaker
 • seilmaker
 • skomaker
 • smed
 • storurmaker
 • strikkehåndverker
 • sølvsmed
 • taksidermist
 • trebåtbygger
 • tredreier
 • treskjærer
 • urmaker
 • møbelsnekker